Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Svenska-danssportförbundet»
··· Danskalendern ···


Svenska danssportförbundet

Svenska danssportförbundet är det ena av de två riksförbunden i Sverige som finns för dans. Det andra förbundet är Svenska danspedagogers riksförbund. Svenska danssportförbundet förkortar sitt namn till DSF.

Ett begrepp som förekommer hos DSF är GP-tävling vilket innebär att deltagarna i de högsta klasserna tävlar och resultatet ligger som grund för DSFs rankinglista i Sverige.

Utdrag ur tävlingsreglementet

Tävlingsreglementet i PDF-format hittas under ledordet Kansli på DSFs webbplats.

7.1.1 Tilldelning av uppflyttningspoäng
Deltagande
antal par/trior
Antal par/trior som får
uppflyttningspoäng
Antal erhållna uppflyttningspoäng för placering
1 2 3 4 5 o s v
3 - 4 1 1          
5 - 6 2 2 1        
7 - 10 3 3 2 1      
11 - 19 4 3 2 1 1    
20 - 29 5 3 2 1 1 1  
30 - 39 6 3 2 1 1 1 1
40 - 59 7 3 2 1 1 1 o s v
60 - 79 8 3 2 1 1 1 o s v
80 - 99 9 3 2 1 1 1 o s v
100 eller fler 10 3 2 1 1 1 o s v
7.2 Uppflyttning till högre klass

Flyttning till högre klass sker då ett par/trio fått sammanlagt sex uppflyttningspoäng. Paret/trion börjar i högre klass utan uppflyttningspoäng.

I Dubbelbugg, Rock'n'Roll och Jitterbug/LindyHop flyttar BD till UD då par/trio fått sammanlagt 6 uppflytt-ningspoäng. I Bugg flyttar BC till UD då par fått sammanlagt 6 uppflyttningspoäng.

Samarbete mellan DSF och SDR

Under de senaste paren år har ett samarbete pågått mellan de två riksförbunden, främst på tävlingsfronten. Så här informerar SDF genom Ulf Lindbergh.

Just nu pågår en försöksverksamhet där DSF tillåter SDRs dansare i Latin & Modern att medverka på DSFs tävlingar. Denna försöksperiod skall utvärderas efter denna vår för att se om det har funnits något intresse från SDRs sida att medverka på våra tävlingar. Annars uppmanar vi SDR att även starta en DSF förening så att de blir medlem i DSF. Ett exempel på detta är Quick & Quick i Stockholm. Om din förening alltså gick med i DSF så kan du vara med i två föreningar och då också dansa och tävla i alla discipliner du önskar, fast du får bara ha tävlingslicens i en förening.

Följande gäller för närvarande (våren 99):

Dessutom kan alltså en SDR-klubb även bilda en DSF-klubb och är då med på båda sidor.

Senaste nytt september 1999:

Subject:Danssport: Nyhetsbrev 990916
Date:Thu, 16 Sep 1999 19:04:28 +0200
From:Ulf Lindbergh <ulf.lindbergh@midi-studio.se>

Samarbetet med Sveriges Danspedagogers Riskförbund (SDR) utökas med A-klass!

Från och med höstens tävlingsstart är SDR-par välkomna på Svenska Danssportförbundets (DSF's) Tiodanstävlingar även i A-klass. Paren räknas som utländska par och deltar alltså inte i DSF's rankingsystem och vice versa eller i mästerskap. DSF par kan delta på SDR's Tiodanstävlingar. Samarbetet pågår till och med år 2000 och skall sedan utvärderas på nytt. Strävan är att i en framtid ha all dans samlad under ett tak gentemot internationella förbund och omvärlden.

DSF-PR/Info

[Skrivet 1997-05-30, ändrat 2002-02-05, senast ändrat 2015-05-10 /Klaus Zeuge]


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Svenska-danssportförbundet» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2024.05.19 00.01:02