Dansen Black bottom

I Herräng 1995 under andra veckan (vecka 29) lärde Lance Benishek från USA ut dansen Black bottom. I likhet med andra nittonhundratjugotalsdanser gick den i långsamt tempo -- runt 15 eller 20 takter i minuten i 4/4 takt -- men koms ihåg som snabb eftersom några shower på femtiotalet kom att visa upp den i ordentligt uppsnabbade versioner. Lance lärde ut i orginalhastighet.

Allt om dansen är inte känt, en del steg känner man till, andra är säkert borttappade.

Vi fick lära oss några olika steg i en slinga där vi gick runt i en ring. Senare fick vi praktisera pardans där vi använde de lärda stegen.

Slingan såg ut som följer, tyvärr antecknade jag inte vad låten som vi övade till hette. Slingan gick precis jämt ut med den låten, och med ett litet tillägg även med en annan låt, ej heller den är antecknad.


Black bottom, Lance utlärningsslinga

Normally, this would match the end of the tune; if not then continue by repeating the following

[Skrivet 950724 och HTML-iserat 970122 av Klaus Zeuge]