Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Swing»
··· Danskalendern ···


Swing

Swing är en övergripande term för många olika danser som har en del gemensampt, exempelvis lindy hop och Balboa.

[Skrivet 2015-01-11 /Klaus Zeuge]

Evenemang

Kända evenemang framöver. Evenemang som är listade på kalendersidan har klickbara datum.

 D A T U M  
14/8Lund, Lunds Stadsparken, Heptown, Swing, Lindy hop: Swing in the park 18.30-21, fri entré; med prova på-lektion i lindy hop
26/8Lund, Lunds Stadsparken, Heptown, Swing, Lindy hop: Måndagsswing in the park 18.30-21, fri entré; med prova på-lektion i lindy hop
2/9Lund, Lunds Stadsparken, Heptown, Swing, Lindy hop: Måndagsswing in the park, 18.30-21, fri entré; med prova på-lektion i lindy hop
4/9Malmö, Malmö Folkets park, Heptown, Lindy hop, Swing, Lindy hop: Kursstarter,
1: lindy hop, »Swing out», nivå D 18.15-19.45 med Annette och Johan N, 3 tillfällen, pris 390 SEK;
2: lindy hop nybörjare, »STUDENT och YOUTH track», nivå A 18.15-19.45 med LinaMaria och Mattias B, 5 tillfällen, pris 325 SEK, alla dansar både som förare och följare;
3: lindy hop, hela terminen, nivå D 18.15-19.45, 13 tillfällen, pris 1470 SEK
4/9Malmö, Malmö Folkets park, Heptown, Swing, Lindy hop: Kursstarter,
1: lindy hop, »Swing-out», nivå D 18.15-19.45 med Annette och Johan N, 3 tillfällen, pris 390 SEK;
2: lindy hop nybörjare, »STUDENT och YOUTH track», nivå A 18.15-19.45 med LinaMaria och Mattias B, 5 tillfällen, pris 325 SEK, alla för och alla följer;
3: lindy hop, nivå D 18.15-19.45, 13 tillfällen, pris 1470 SEK
9/9Lund, Lerbäckskolan, Heptown, Lindy hop, Swing, Lindy hop: Kursstarter,
1: lindy hop, »Swing-out», nivå D 18.15-19.35 med LinaMaria och Mattias B, 5 tillfällen, pris 650 SEK;
2: lindy hop, hela terminen, nivå D 18.15-19.45 med LinaMaria och Mattias B, 15 tillfällen, pris 1690 SEK
9/9Lund, Lunds Stadsparken, Heptown, Lindy hop, Swing: Måndagsswing in the park 20-21.30, fri entré (ingen prova på-lektion)
10/9Malmö, Ungdomens hus i Malmö, Heptown, Jazz, Lindy hop, Swing, Lindy hop: Kursstarter,
1: lindy hop, »Swing out», nivå D 18.15-19.45 med Maria L, Frida och Tomi, 5 tillfällen, pris 650 SEK;
2: lindy hop, nivå D 18.15-19.45, 15 tillfällen, pris 1690 SEK;
3: jazz, solo, nybörjare, »Jenny's Jazz style part 1-3», nivå A-D 20-21 med Jenny G, 5 tillfällen, pris 450 SEK
26-31/12Stockholm, Lindy hop, Balboa, Stepp, Jazz, Blues, Swing, Läger: Swingläger Snowball över nyårshelgen
27/12Stockholm, Lindy hop, Balboa, Stepp, Jazz, Blues, Swing: Swingläger Snowball över nyårshelgen
28/12Stockholm, Lindy hop, Balboa, Stepp, Jazz, Blues, Swing: Swingläger Snowball över nyårshelgen
29/12Stockholm, Lindy hop, Balboa, Stepp, Jazz, Blues, Swing: Swingläger Snowball över nyårshelgen
30/12Stockholm, Lindy hop, Balboa, Stepp, Jazz, Blues, Swing: Swingläger Snowball över nyårshelgen
31/12Stockholm, Lindy hop, Balboa, Stepp, Jazz, Blues, Swing: Swingläger Snowball över nyårshelgen


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Swing» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2024.06.21 11.01:04