Klaus Meritförteckning [CV] Fritid Kontakt

Klaus Zeuge

Curriculum vitae

Som Worddokument, 200 KB

De senaste årens arbetsuppgifter

Sedan 2000 och framåt har jag arbetat inom området test av IT-system, mycket med stress- och lasttestning av större system. De första av dessa år arbetade jag som konsult mot flera olika kunder främst inom försäkrings- och bankvärlden, följt av fem år som anställd hos Swedbank och som konsult igen. Jag har genomfört många tester och mätningar, tidvismed några projekt på ingång, två till tre i luften och att avsluta upp till tio projekt om året med samordning mellan olika projekt. Jag har ofta stått för arbetsledningen men anpassar mig gärna.

Inom projekten utför jag vid behov en förstudie och framställer sen en detaljerad uppdragsbeskrivning samt en testplan med teststrategi och testfall för genomförandet av testerna. Genomförandet följs av analyser, uppföljning av funna fel och slutrapport inför beställare/ledning med konkreta förbättringsförslag. Beroende på art kan en sådan cykel vara över hela projektlängden eller på veckobasis. Jag samlar resurser för en fungerande testmiljö, rätt testdata och rätt installation av systemet som testas inom ett projekt.

Testområdet

Parallellt med det dagliga arbetet har jag varit med om att bygga upp SSTB, Swedish Software Testing Board, den svenska grenen av ISTQB, International Software Testing Qualification Board. Här handlar det om terminologi inom testområdet och om certifiering av testare på olika nivåer. ISTQB är den internationella efterföljaren till brittiska ISEB. Jag är även ISEB-certifierad testare, en bra grund för kravhantering och genomförande av test.

Mitt brinnande intresse för test visar sig även i att jag flera gånger har föreläst på testkonferenser.

Sedan slutet av 1990-talet har jag alltmer specialiserat mig mot test. Först med kvalitetssäkring (QA, Quality Assurance) och automatisering av funktionell testning. Senare inledde jag en kraftig fördjupning mot området med prestandatest. Här är ledstjärnorna metoder, best practice och förmedling av erfarenheter. Viktiga är också verktygen för att lägga last och för att hämta in mätdata, metoderna för att bygga testmiljöer och att skapa och hantera testdata.

Unix, nätverk, blandade system

Jag har stor vana av att hantera Unixsystem med sina verktyg och stor vana av nätverk i olika komplexa konfigurationer. Ett halvdussin år som systemadministratör i miljö med Unix, PC, IBM stordator, VMS och Macintosh har gett mig ordentlig erfarenhet, både tekniskt och när det gäller att se och förstå olika gruppers behov och synsätt. Det senare är kanske det viktigare, särskilt när det gäller att förklara för- och nackdelar med olika lösningsalternativ.

Yrkesrollen

Jag tycker om att ta ansvar för mina uppgifter och att driva processer och arbetssätt. Naturligtvis har jag kommunicerat med personer på olika befattningar inom en organisation för att dels upprätthålla kontakten och dels få arbetet att fungera smidigt.

Klaus Meritförteckning [CV] Fritid Kontakt