Klaus Meritförteckning CV [Fritid] Kontakt

Fritidsprojekt

Danskalender

Jag driver en danskalender. Det handlar om en kalender som uppdateras automatiskt varje natt.

Tekniskt handlar det om att jag redigerar en textfil med ett evenemang per rad. Ett egetskrivet program tolkar varje rad, känner in dansställen, orkestrar med mera och lägger in länkar och korsreferenser.

Det krävs att fånga in tillräckligt med uppgifter om olika danser för att kunna presentera ett bra urval av danser. Uppgifter hittar jag i första hand på webben och hämtar dagligdags med automatiska skript som extraherar rätt information. En del får jag mig tillsänd via e-post.

Domän

Jag underhåller en egen domän, kz.kz inklusive nätverk, DNS, servrar.

För att inte vara beroende av att mitt nätverk alltid är i kontakt med alla andras, finns redundans både för DNS och e-post. DNS-frågar kan besvaras från flera nät i Stockholm och från San Franciso. E-post kan köas på flera serverar på olika nät i Stockholm. På detta vis kan någon enstaka operatörs nät falla ifrån utan att e-posten slutar fungera.

Det är enbart direkt interaktiva tjänster, som webben, som är beroende av att näten fungerar.

Namnet på min domän anspelar förstås på mina initialer. Toppdomänen KZ, som min domän befinner sig i, står för Kazakstan. Detta fungerar på samma sätt som att många svenska domäner finns i SE, som står för Sverige.

Historia och språk

Jag är intresserad av historia, språk och främmande kulturer. Mitt senast fritidsprojekt på den fronten är att lära mig spanska.

Segelbåt

Till sjöss (Foto: Eva Karlsson, 2003-07-05)

Jag äger en Nordisk folkbåt i trä. Här finns alltid småsaker att göra när andan faller på. Att använda verktyg och bygga är lika givande som att lösa praktiska problem. Riktigt roligt är det att se vänner som aldrig seglat förut få att styra, slå och lösa problem. Om du får syn på Folkbåt S F-900 så är det antagligen mig som du har i sikte.

Det är främst med utgångstpunkt i Lilla Värtan som jag seglar. Att ligga så nära Stockholms innerstad är bra för att spontant ta en tur, bara omständigheterna tillåter det.


Klaus Meritförteckning CV [Fritid] Kontakt